Diolch i chi am roi o'ch amser i gwblhau'r arolwg hwn. Bydd eich barn yn helpu'r Drindod Dewi Sant i gynllunio ei gweithgareddau marchnata. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol.

Question Title

* 1. Beth yw eich oedran?

Question Title

* 2. Pa sgôr fyddech chi'n ei roi i'r canlynol ym mhrosbectws israddedig 2020 Y Drindod Dewi Sant?

  Gwael Ddim yn dda Ddim yn dda na'n wael Da Ardderchog
Clawr
Cynnwys/gwybodaeth
Dyluniad mewnol
Hawdd ei ddefnyddio
Maint
Cyffredinol

Question Title

* 3. Sut y gellid gwella ar brosbectws israddedig 2020 Y Drindod Dewi Sant?

T