Helfa Gelf 2017 Adborth Artistiaid

Cyfle i artistiaid Helfa Gelf i gynnig eu adborth am eu profiadau/digwyddiadau Stiwdios Agored Helfa Gelf 2017.

Mae'r adborth hyn yn ein helpu ni i sicrhau ein bod yn datblygu'r digwyddiad gan wrando ar eich lleisiau chi ac yn ein helpu gyda ein adroddiad cwblhau ac yn ein helpu gyda ein cais am ariannu y dyfodol.

***Noder: mae 'speech bubble' wrth bob cwestiwn, cliciwch ar hwn os ydych yn dymuno gwneud  sylwadau ar y cwestiwn/eich ateb.***

Question Title

* 1. Enw'r Artist/Stiwdio

Question Title

* 2. E- bost

Question Title

* 3. Sir

Question Title

* 4. Yn eich barn chi, pa mor bwysig yw'r llyfryn i hyrwyddo'r Stiwdios Agored? (marciwch ar raddfa 1-10, 1=isaf, 10=uchaf)

0 1-9 10
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. BYn eich barn chi, pa mor bwysig yw'r wefan i hyrwyddo'r Stiwdios Agored? (marciwch ar raddfa 1-10, 1=isaf, 10=uchaf)

0 1-9 10
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. A wnaethoch chi gynhyrchu defnydd cyhoeddusrwydd eich hunain, yn defnyddio'r adnoddau ar y wefan i hyrwyddo eich Stiwdio?

Question Title

* 7. Wnaethoch chi ddefnyddio'r fflagiau/baneri/saethau oedd ar gael i hyrwyddo eich stiwdio? 

Question Title

* 8. Wnaethoch chi ddefnyddio unrhyw un o'n platfform Cyfryngau cymdeithasol?

Question Title

* 9. Welsoch chi y mapiau clwster? 

Question Title

* 10. Os felly, oedda nhw o ddefnydd i chi?

Question Title

* 11. Manteision – wnaeth Helfa Gelf 2017 godi eich proffil?

Question Title

* 12. Manteision – wnaeth Helfa Gelf 2017 eich annog i farchnata yn fwy proffesiynnol?

Question Title

* 13. Manteision – wnaeth Helfa Gelf 2017 helpu cysylltu chi â’ch cymuned leol? Gwneud chi deimlo yn rhan o'r gymuned ehangach?

Question Title

* 14. Manteision – wnaeth Helfa Gelf 2017 gwneud i chi deimlo yn fwy siwr fel artist?

Question Title

* 15. Manteision – gyda Helfa Gelf 2017, wnaethoch chi ymweld â stiwdios eraill?

Question Title

* 16. Manteision – gyda Helfa Gelf 2017, wnaethoch chi gadw at eich amseroedd agor?

Question Title

* 17. Chi a Helfa Gelf - Fyse chi yn ei argymell i ymwelwyr?

Question Title

* 18. Chi a Helfa Gelf - Ydych chi'n bwriadu gweithio gydag artistiaid eraill oherwydd Helfa Gelf?

Question Title

* 19. Chi a Helfa Gelf - Ydych chi yn bwriadu bod yn rhan o Helfa Gelf eto flwyddyn nesaf fel....

Question Title

* 20. Chi a Helfa Gelf - Byddwch chi â diddordeb yn helpu trefnu y digwyddiad y tro nesaf? 

Question Title

* 21. Chi a Helfa Gelf - Oedd Helfa Gelf yn cymryd lle yn ystod yr adeg cywir o’r flwyddyn?

Question Title

* 22. Chi a Helfa Gelf - Fyse chi’n ei argymell i artistiaid eraill?

Question Title

* 23. Cyfranogwyr - A yw Helfa Gelf yn gwerth ei arian?

Question Title

* 24. Chi a Helfa Gelf - Wnaethoch chi gyfarfod ag artistiaid eraill drwy Helfa Gelf?

Question Title

* 25. Cyfranogwyr - Sut glywodd eich ymwelwyr amdanoch?

Question Title

* 26. Cyfanswm niferoedd o ymwelwyr gawsoch chi?

Question Title

* 27. Cyfanswm o’r holl werthiant a gynhyrchir (gan gynnwys darpar gwerthiannau drwy gomisiynau ac ati)?

Question Title

* 28. Ydych chi wedi mynychu unrhyw hyfforddiant Helfa Gelf eleni?

Question Title

* 29. Os naddo, allwch rannu rheswm pam? ticiwch oll sy'n gywir

Question Title

* 30. Pa bynciau hyfforddi y byddech chi'n hoffi gweld Helfa Gelf yn eu trefnu yn y dyfodol?

Question Title

* 31. Oes gennych chi sgiliau i gyflwyno sesiynau i gyd-artistiaid / creadigol? os felly, pa sgiliau?

Question Title

* 32. Y peth gorau i chi am Helfa Gelf oedd....

Question Title

* 33. Beth oedd y peth gwaethaf ichi am Helfa Gelf oedd......

Question Title

* 34. Unrhyw awgrymiadau o sut y gallwn ni wella erbyn blwyddyn nesaf?

T