Përshkrim i Pyetësorit
 
Ju falenderojmë për kohën tuaj në plotësimin e pyetësorit “Vlera e Futbollit”. Kontributi juaj do të ndihmojë në punën tonë kërkimore e cila do të paraqesë vlerën ekonomike dhe sociale të futbollit në Shqipëri dhe Europë. Koha dhe mendimi juaj janë shumë të vlefshme.
 
Lutemi për përgjigjen tuaj të të gjitha pyetjeve në vijim.
 
 
Shorti i Çmimit
 
Si një formë falenderimi për kohën tuaj, në rast të plotësimit të Pyetësorit, ju do të keni mundësinë të hyni në një shorte çmimi për:

1.      Komplet loje Euro 2016
2.      Bluzë loje Euro 2016
3.      Peshqir plazhi FSHF
4.      Top i vogël FSHF
5.      Shall FSHF
6.      USB FSHF
7.      Filxhan FSHF
8.      Kapele FSHF
9.      Stemë xhakete FSHF & stilolaps FSHF.

Për të realizuar këtë, ju duhet të lini kontaktet tuaja, të cilat në asnjë rast nuk do të asocohen me përgjigjet që do të jepni në Pyetësor.
 
Konfidencialiteti
 
I gjithë informacioni që do të jepni do të trajtohet në mënyrë konfidenciale. Nëse dëshironi, dhe nëse mendoni se mund të vijoni të kontribuoni në këtë projekt kërkimor, mund të lini kontaktet tuaja, por pa u ndier të detyruar. Në çdo rast, informacioni që ju do të jepni në këtë pyetësor nuk do të njësohet në asnjë formë me ju dhe do të përdoret vetëm si informacion i përmbledhur.

Kontakt
 
Nëse do të keni probleme teknike lidhur me këtë pyetësor, apo kërkoni informacion shtesë rreth tij, ju lutem kontaktoni në: valuefootball@substance.net.
 
Plotësimi i Pyetësorit
 
Ju lutem përdorni butonat “Vazhdo” dhe “Kthehu” për të ecur përpara apo kthyer mbrapa në pyetësor, dhe jo ato të faqes së internetit.

Faleminderit për kohën dhe ndihmën tuaj në këtë punë të rëndësishme kërkimore.

T