Cyflwyniad

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Mae hyn yn cynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol a WCVA, y corff cenedlaethol. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol.

Mae’r arolwg ar gyfer unrhyw un sydd wedi gweithio gyda mudiad Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Dylai gymryd tua pum munud a bydd yn helpu Cefnogi Trydydd Sector Cymru i gynllunio ar gyfer y dyfodol a gwella ar sut yr ydym yn cydweithio ac yn cefnogi mudiadau ledled Cymru.  Sylwer: yn yr arolwg hwn, pan rydym yn sôn am ‘fudiadau’ rydym hefyd yn golygu grwpiau gwirfoddol a chymunedol.

Diolch ymlaen llaw am eich amser, rydym yn gwerthfawrogi’ch adborth yn fawr  
 

T