Kära kollega

Som ett led i utvecklingen av VETcert-ackrediteringsprojektet försöker vi fastställa vissa data för att hjälpa till att bygga upp strukturen och modelleringen av systemet.

VETcert-standarderna är kompletta och vi arbetar för närvarande med registrerings- och bedömningsprocedurer, certifiering och naturligtvis – kostnader.

Det kommer att finnas två nivåer: Praktiserande och Konsulterande. Vi räknar med att bedömningen för varje kandidat tar en hel dag, med eventuellt flera kandidater som bedöms på en dag.

Vänligen svara så snart som möjligt. Formuläret stängs den 31/12/2018

Tack för att ni tar er tid att svara.

Question Title

* 1. Planerar du att bli VETcert-registrerad på Praktiserande nivå?

Question Title

* 2. Om du svarade Ja: anser du att 450-650 euro är en rimlig kostnad för inledande registrering, bedömning och certifiering?

Question Title

* 3. Har du några kommentarer?

Question Title

* 4. Planerar du att bli VETcert-registrerad på Konsulterande nivå?

Question Title

* 5. Om du svarade Ja: anser du att 550-650 euro är en rimlig kostnad för inledande registrering, bedömning och certifiering?

Question Title

* 6. Har du några kommentarer?

Tack för din tid

T