Ky pyetsor prezantohet per te marre mendimin tuaj mbi rendesine qe perdorimi i internetit ka marre ne kete periudhe. Pergjigjet tuaja do te mundesoje pergatitjen e paketave ne mbeshtetje te kompanive si edhe trainimeve perkatese. Pergjigjet tuaja jane konfidenciale.

Question Title

* 1. Ne ke industri funksionon kompania juaj?

Question Title

* 2. Sa % e biznesit tuaj ishte nga shitjet online, para pandemise? mbi

Question Title

* 3. sa % e biznesit tuaj, tani, eshte online? mbi

Question Title

* 4. A keni nje faqe interneti

Question Title

* 5. a keni Facebook?

Question Title

* 6. a keni instagram?

Question Title

* 7. Kush nga elementet e meposhtem paraqet veshtiresi ne pune tuaj ne internet?

T