Helpwch ni i'ch helpu chi - gall unrhyw aelod o unrhyw fudiad yng Nghymru ateb yr holiadur hwn.

Question Title

* 1. A fydd eich mudiad chi'n ailddechrau ym mis Medi 2020?

Question Title

* 2. Beth sy'n eich rhwystro rhag ailddechrau?

Question Title

* 3. Pryd ydych chi'n credu fydd eich mudiad yn cyflwyno rhaglen weithgareddau?

Question Title

* 4. Ydych chi wedi addasu yn ystod y cyfnod diweddar, a sut? Pa fath o weithgareddau sydd wedi gweithio?

Question Title

* 5. Diolch am ateb yr holiadur. Mae'n help i Prosiect Fory a Bro360 wrth geisio helpu ein cymunedau i barhau â'r ddynameg o ddod ynghyd.
A wnewch chi nodi enw'ch mudiad a'ch lleoliad i ni plîs?

T