Question Title

* 1. Ydy chi'n deall beth yw creadigrwydd?

Question Title

* 2. Ydych chi'n berson creadigol?

Question Title

* 3. Beth sy'n gwneud rhywun yn berson creadigol?

Question Title

* 4. Beth ydych chi'n gwneud yn yr ysgol sydd yn greadigol?

Question Title

* 5. Pa bynciau sydd yn greadigol yn eich barn chi?

Question Title

* 6. Ydych chi'n berson sy'n hoffi gofyn cwestiynau?

Question Title

* 7. Oes gennych chi ddychymyg da?

Question Title

* 8. Ydych chi'n gweithio'n dda gydag eraill?

Question Title

* 9. Ydych chi'n berson sy'n dyfalbarhau?

Question Title

* 10. Ydych chi'n berson disgybledig?

T