Screen Reader Mode Icon

Consultation response

Question Title

* 1. Lūdzu, ierakstiet savu vārdu un uzvārdu

Question Title

* 2. Ja jūs sniedzat atbildes kādas organizācijas vārdā, lūdzam ierakstīt šīs organizācijas nosaukumu.

Question Title

* 3. Ja jūs vēlaties, zemāk redzamajā lauciņā jūs varat ierakstīt, kāpēc jūs interesē šī konsultācija. Piemēram, varbūt tas ir tāpēc, ka esat skolēns, vecāks vai skolotājs, vai arī ir cits iemesls, kāpēc jūs tā interesē.

Question Title

* 4. Kā varētu uzlabot pašreizējo politiku, lai panāktu, ka jaunpienācēju skolēni saņem efektīvu un savlaicīgu atbalstu, lai pilnībā realizētu savu potenciālu?

Question Title

* 5. Kādiem papildu atbalsta pakalpojumiem vajadzētu būt pieejamiem skolās ar jaunpienācēju skolēniem?

Question Title

* 6. Kā varētu labāk atbalstīt un pamudināt skolas, lai tās izmantotu un dalītos ar labākās prakses piemēriem jaunpienācēju skolēnu atbalstīšanā?

Question Title

* 7. Vai jūsu pieredze liecina, ka jaunpienācēju skolēniem tiek dotas iespējas skolā uzturēt tās valodas vai valodu zināšanas, kurās viņi runā mājās? Kādas ir grūtības / izaicinājumi to veicināt?

Question Title

* 8. Vai skolām vajadzētu atskaitīties par to, kā tās izlieto savu jaunpienācēju finansējumu? Ja jā, tad kā mums nodrošināt, lai šīs atskaites būtu proporcionālas saņemtajam finansējumam?

Question Title

* 9. Vai būtu nepieciešami atšķirīgi finansējuma līmeņi atkarībā no tā, vai skolēns ir pamatskolā vai turpmākajā izglītībā? Vai būtu nepieciešams papildu finansējums, lai sniegtu atbalstu skolēniem, kuriem bijušas problēmas ar izglītību (t.i. skolēniem, kuri ilgu laiku vai vispār nav apmeklējuši skolu)?

Question Title

* 10. Vai būtu jāierobežo maksimālais kopējais jaunpienācēju finansējums, ko skola var saņemt? Vai būtu jānosaka minimālais kopējais jaunpienācēju finansējums, ko skola var saņemt (tas varētu palīdzēt skolām ar ļoti nelielu jaunpienācēju skolēnu skaitu)?

Question Title

* 11. Vai būtu jānosaka, cik gadus skolēns var saņemt jaunpienācēju finansējumu? Kāds būtu saprātīgais ilgums un kā varētu novērtēt / parādīt esošās vajadzības?

Question Title

* 12. Vai jums ir kādi papildu komentāri?

0 atbildēts(i) jautājums(i) no 12
 

T