Rhowch eich adborth i ni er mwyn ein helpu i wella!

Question Title

* 1. Enw'r Ysgol

Question Title

* 2. Enw'r gweithdy

Question Title

* 3. Pa mor rhwydd oedd cadw lle

Question Title

* 4. Ansawdd Gweithdy

Question Title

* 5. Perthnasedd i'ch pwnc

Question Title

* 6. Ansawdd y Taith Tywys

Question Title

* 7. Hygyrchedd ar gyfer y Grŵp Oedran

Question Title

* 8. Pa ardaloedd eraill ar y safle gwnaethoch chi ymweld â nhw?

Question Title

* 9. Ydych chi’n debygol o ddychwelyd?

Question Title

* 10. Pa mor debygol yw y byddech yn argymell y gwasanaeth hwn i ffrind neu gydweithiwr?

Question Title

* 11. Awgrymiadau ar gyfer Gwelliant/ Sylwadau Ychwanegol

Question Title

* 12. Gadewch eich cyfeiriad e-bost er mwyn ymuno â’n rhestr bostio ar gyfer rhagor o ddiweddariadau

T