Tổ chức Đảm bảo Hải sản toàn cầu (Global Seafood Assurances - GSA) https://seafoodassurances.org/ tin rằng những người làm việc trên các tàu cá nên có quyền tham gia an toàn vào một cơ chế bên thứ ba, vì họ có thể cần tìm kiếm thông tin, tư vấn, nêu vấn đề, nghe các khiếu nại và giải quyết chúng. Các loại cơ chế này thường được gọi là Cơ chế Tiếng nói của Người Lao động hoặc Cơ chế Khiếu nại.

GSA đang thực hiện một dự án toàn cầu để hiểu ý nghĩa của những cơ chế này và các thuật ngữ tương tự vì chúng liên quan đến những người làm việc trên tàu cá, và hơn thế nữa, để đối chiếu bằng chứng về các cơ chế hiện hành. Việc này được thực hiện trước một dự án xây dựng thực hành đồng thuận tập thể tốt nhất toàn cầu được tiến hành vào năm 2021.

Giai đoạn đầu tiên của dự án này là tìm cách đối chiếu các thuật ngữ khác nhau được sử dụng tương đồng với Tiếng nói của Người lao động, hoặc với ý nghĩa tương tự tuỳ theo người sử dụng trong ngành ngư nghiệp thế giới, và các ví dụ về các cơ chế hoặc đang hoạt động, hoặc đã được thực hiện thí điểm theo các định nghĩa đó.

Nhóm Truy nguyên nguồn gốc trọng tâm – Key Traceability (www.keytracablesility.com) là nhóm chuyên trách thực hiện nghiên cứu cho dự án này. Họ sẽ phác thảo một sách trắng trình bày chi tiết các định nghĩa và ý nghĩa liên quan đến tiếng nói của của công nhân đánh cá, cũng như các cơ chế đã được xác định. Nhóm này đang làm việc với GSA và một nhóm Chuyên gia Cố vấn.

Điều quan trọng đối với sự thành công của dự án này là tìm ra tất cả các ví dụ về các định nghĩa và các cơ chế này trên khắp thế giới, và chúng tôi mong muốn có được sự giúp đỡ từ bạn.

Vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây. Bạn sẽ được ẩn danh và các câu trả lời của bạn sẽ không được kết nối lại với bạn, tuy nhiên, chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong trường hợp chúng tôi có bất kỳ câu hỏi tiếp theo nào, nếu bạn sẵn sàng.

 Khảo sát này được thiết kế để thu thập thông tin về các sáng kiến liên quan đến Tiếng nói của Người lao động - Worker Voice, và các cơ chế tương tự dành cho những người làm việc trên tàu cá.

Thời hạn nộp: (hai tuần kể từ khi phiếu được phát hành). Chúng tôi cảm ơn bạn đã dành thời gian để tham gia vào sáng kiến ​​cực kỳ quan trọng này và đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được một bản sách trắng (kết quả khảo sát) hoàn thiện vào cuối năm nếu bạn cung cấp địa chỉ email của mình.

Question Title

* 1. Về bạn.

Question Title

* 2. Vai trò của bạn trong lĩnh vực ngư nghiệp

Question Title

* 3. Năm loài hải sản chính mà bạn giao dịch/làm việc với là những loài nào? Vui lòng chọn 5 loài chính từ danh sách này và thêm bất kỳ loài hoặc thông tin nào khác vào ô bên dưới.

Question Title

* 4. Bạn đang làm việc với ngành ngư nghiệp của 5 quốc gia chính nào? Vui lòng chọn 5 quốc gia chính theo thứ tự và thêm bất kỳ thông tin nào vào ô bên dưới.

Question Title

* 5. Liên quan đến ngành ngư nghiệp, bạn có biết các thuật ngữ có ý nghĩa hoặc mục đích tương tự như ‘tiếng nói của người lao động’ hay ‘cơ chế khiếu nại’ không? Vui lòng nêu thuật ngữ, ngôn ngữ và quốc gia mà bạn liên kết với nó.

Question Title

* 6. Bạn có quen thuộc với bất kỳ thuật ngữ nào sau đây không? Đánh dấu vào các thuật ngữ bạn biết và giải thích sự hiểu biết của bạn về ý nghĩa của nó:

  Ý nghĩa chung Ý nghĩa trong ngành và công nhân thủy sản (không bao gồm các nhà máy chế biến) Cả
Tiếng nói của Người Lao động
Cơ chế Khiếu nại
Qui trình Khiếu nại
Đường dây nóng
Phương thức trao quyền cho Công nhân
Uỷ ban Nghề nghiệp
Thương lượng Tập thể
Kỹ thuật phản hồi Công nhân
Gắn kết Công nhân
Phỏng vấn riêng Công nhân
Tự do lập hội
Công đoàn Nghề cá
Hộp thư góp ý
Phương thức thẩm tra
Quản lý với sự tham gia của nhân viên
Người Đại diện của Công nhân
Uỷ ban Công nhân
Đối thoại xã hội

Question Title

* 7. Liên quan đến ngành ngư nghiệp, bạn có biết các thuật ngữ có ý nghĩa hoặc mục đích tương tự như ‘tiếng nói của người lao động’ hay ‘cơ chế khiếu nại’ không? Vui lòng nêu thuật ngữ, ngôn ngữ và quốc gia mà bạn liên kết với nó.

Question Title

* 8. Bạn có biết về bất kỳ sáng kiến ​​hoặc ví dụ nào về cơ chế tiếng nói của người lao động hay khiếu nại của công nhân hoặc các thuật ngữ khác dùng trên tàu cá / cho thuyền viên không? Xin vui lòng cho chúng tôi biết về các sáng kiến hoặc ví dụ này.

Question Title

* 9. 7.  Bạn có biết về các thách thức pháp lý hay văn hóa đã từng được ghi nhận ở một quốc gia hoặc khu vực cụ thể liên quan đến các định nghĩa về Tiếng nói của Người lao động, các Cơ chế Khiếu nại hoặc các thuật ngữ khác không? Vui lòng chia sẻ chi tiết

Question Title

* 10. Trong ngành ngư nghiệp mà bạn làm việc (liên quan đến 5 quốc gia được liệt kê trong câu hỏi 3), bạn có biết về cách mà các thuyền viên giải quyết một khiếu nại với chủ tàu không? Nếu bạn không biết một cơ chế nào, vui lòng trả lời “không biết”

Question Title

* 11. Trong ngành ngư nghiệp mà bạn làm việc, các thuyền viên tàu cá có người đại diện cho mình không? Là ai? Vui lòng cho biết quốc gia mà bạn giới thiệu từ 5 quốc gia chính mà bạn đã liệt kê và cho chúng tôi biết về đại diện đó.

Question Title

* 12. Vui lòng chia sẻ bất kỳ nhận xét, suy nghĩ, liên hệ, liên kết web hoặc các nguồn có liên quan khác mà bạn nghĩ có thể quan trọng đối với kết quả dự án này và sách trắng (bao gồm mọi tài liệu, nghiên cứu liên quan đến chủ đề này).

Question Title

* 13. Mặc dù tên của bạn sẽ không được trích dẫn trong sách trắng sắp tới, chúng tôi mong muốn có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi có thêm câu hỏi. Nếu bạn sẵn lòng liên lạc, vui lòng cho chúng tôi biết chi tiết liên lạc của bạn: điện thoại, email, khác:

0 of 14 answered
 

T