Croeso i'r holiadur / Welcome to the questionnaire

 • Mae cwblhau’r holiadur yn wirfoddol.
 • Bydd yr holiadur yn cymryd tua 10-15 munud i'w lenwi.
 • Nid ydym yn gofyn am eich enw wrth gwblhau'r holiadur felly bydd yr wybodaeth yn anhysbys.
 • I gwblhau’r holiadur, mae’n rhaid i chi fod yn 11 mlwydd oed neu hŷn, yn siarad Cymraeg gyda phrofiad o ddefnyddio apiau ac yn byw yng Ngwynedd.
 • Mae’r holiadur hwn yn ymdrin â’ch profiadau chi yn unig. Os yr ydych yn riant, gofynnir i chi ateb ychydig o gwestiynnau ychwanegol sy’n ymdrin yn benodol a phrofiadau eich plentyn/plant ar ddiwedd yr holiadur hwn.
 • Drwy lenwi’r holiadur, yr ydych yn caniatáu i’r data gael ei ddefnyddio fel rhan o brosiect ymchwil Prifysgol Bangor.

 • Completing the questionnaire is voluntary.
 • The questionnaire will take approximately 10-15 minutes to complete.
 • We do not ask for your name whilst completing the questionnaire, therefore the information you provide will be anonymous.
 • To complete the questionnaire, you must be 11 years or older, a Welsh speaker with experience of using apps and currently living in Gwynedd.
 • The questionnaire asks about your experiences alone. If you are a parent, we ask that you answer some additional questions that asks specifically about your child/children's experiences a the end of the questionnaire.
 • By completing the questionnaire, you give your consent for the data to be used as part of a Bangor University research project.

 
7% of survey complete.

T