* 1. Sut glywsoch chi am y gwasanaeth hwn?

* 2. Oeddech chi erioed wedi clywed am y gwasanaeth cyn cael eich atgyfeirio ato?

* 3. Oeddech chi'n gwybod digon am y gwasanaeth cyn cael eich atgyfeirio ato?

* 4. Ydych chi'n hapus gyda'r broses atgyfeirio?

* 5. Am ba mor hir wnaethoch chi aros am asesiad?

* 6. Am ba mor hir wnaethoch chi aros am apwyntiad ar ôl yr asesiad?

* 7. Sut oedd eich therapi?

* 8. Ydych chi'n teimlo'n well ar ôl derbyn therapi?

* 9. A gawsoch chi ddigon o amser therapi?

* 10. A fuasech chi'n cynghori ffrind i ddefnyddio'r gwasanaeth?

T