* 1. Ydych chi erioed wedi peidio â mynd i apwyntiad?

* 2. Os ydych chi - sawl gwaith?

* 3. Allwch chi ddweud beth ydy'r prif reswm dros beidio â mynd?

* 4. Pa rwystrau wnaeth eich rhwystro chi rhag mynd?

* 5. Beth allwn ni ei wella a beth allwn ni ei wneud yn wahanol?

* 6. Allwn ni gynnig unrhyw gymorth ichi er mwyn eich cynorthwyo gyda'r proses o fynd i apwyntiadau?

T