Mwy amdanoch Chi

Diolch am gymryd rhan yn ein harolwg! Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau.

Bydd eich ymatebion yn helpu Chwarae Teg i ddeall a meincnodi cydraddoldeb rhywiol ac amrywiaeth yng Nghymru.

Ar ddiwedd yr arolwg gallwch ddewis roi eich enw yn yr het i ennill taleb £50 John Lewis.

Question Title

* 1. Dewiswch ym mha ddiwydiant rydych chi’n gweithio:

Question Title

* 3. Nodwch eich rhyw:

Question Title

* 4. Beth yw eich patrwm gwaith?

Question Title

* 5. Nodwch pa fath o gontract sydd gennych chi:

Question Title

* 6. Dewiswch opsiwn sy’n disgrifio eich rôl orau:

Question Title

* 7. Ers faint ydych chi wedi gweithio i’ch cyflogwr presennol?

Question Title

* 8. Ydych chi wedi cymryd absenoldeb mamolaeth/tadolaeth tra’n gweithio i’ch cyflogwr presennol?

Question Title

* 9. Oes gennych chi gyfrifoldebau gofalu y tu allan i’r gwaith? Dewiswch bob un sy’n gymwys.

T