Adolygiad o'r arddangosfa

Dylai hyn gymryd tua 3 munud i'w gwblhau. Diolch yn fawr am rannu eich meddyliau a'ch syniadau.

Question Title

* 1. Wnaethoch chi ymweld â'r arddangosfa yn yr oriel neu ar-lein neu'r ddau?

Question Title

* 2. Fyddech chi'n argymell yr arddangosfa i ffrind neu aelod o'r teulu?

Question Title

* 3. Ticiwch eitemau isod sy'n bwysig i chi wrth ymweld ag arddangosfa

Question Title

* 4. Pa mor aml ydych chi'n prynu celf?

Question Title

* 5. Pa raglenni neu gyfleusterau eraill yr hoffech i'r oriel gelf eu cynnig? Ticiwch isod.

Question Title

* 6. Sut fyddech chi'n disgrifio eich hun?

Question Title

* 7. Eich oedran?

Question Title

* 8. Sut fyddech chi'n discrifio eich hun?

Question Title

* 9. Pa hil/ethnigrwydd sy'n eich disgrifio orau? (Dewiswch un yn unig.)

Question Title

* 10. Ychwanegwch unrhyw sylwadau neu awgrymiadau a allai, yn eich barn chi, helpu i wella ansawdd eich profiad yn yr oriel ac ar-lein yma neu anfon e-bost atom mima@tymeirion.co.uk. Diolch am lenwi'r holiadur.

0 of 10 answered
 

T