Screen Reader Mode Icon

Srpskog jezik na GCSE nivou / Serbian GCSE language

Okrugli sto srpskih organizacija u Velikoj Britaniji sa zadovoljstvom oglašava svoju nameru da od septembra 2019. započne sa održavanjem kurseva srpskog jezika na GCSE nivou - Foundation (niži) i Higher (viši) nivo. Kursevi će se držati u saradnji sa Azbukum-om – Centrom za izučavanje srpskog jezika i kulture iz Srbije, koji obezbeđuje međunarodno priznatu kvalifikaciju po završenom kursu.

Cilj ove ankete je da se ustanovi ukupan broj dece između 12 i 18 godina, na teritoriji Velike Britanije, koji bi bili zainteresovani da nauče/usavrše znanje srpskog jezika.

Rezultati ankete će poslužiti da se postavi na noge najoptimalniji sistem jezičkog školovanja na osnovu brojnosti dece i zainteresovanosti njihovih roditelja

Unapred hvala na vašim odgovorima!

*** Napomena*** Anketa je potpuno anonimna!

The Roundtable of Serbian organisations in the UK is pleased to announce its intention to commence Serbian GCSE-level language courses in September 2019 - Foundation (Lower) and Higher (Higher).

The courses are being delivered in partnership with Azbukum - Center for the study of Serbian language and culture from Serbia, which provides an internationally recognised qualification at the completion of the course.

The aim of this survey is to establish the total number of children between 12 and 18 years old in the UK who would be interested in learning / improving the knowledge of the Serbian language.

The results of the survey will help determine the most appropriate system for teaching Serbian in Britain based on the number of pupils and the interest of their parents.

Thanks in advance for your answers!

*** Responses are completely anonymous ***

Question Title

* 1. Broj dece uzrasta između 10 – 16 godina koji su članovi vaše porodice / Number of children aged 10-16 in your household.

Question Title

* 2. Da li se deca služe srpskim jezikom...?/How often do your children use Serbian?

Question Title

* 3. Da li ste Vi, u ulozi roditelja, zainteresovani da Vam dete stekne diplomu stečenog znanja srpskog jezika akreditovanu od strane države Srbije? / As parents, are you interested in your children attaining a diploma recognised by the Serbian state for their knowledge of the Serbian language?

0 of 3 answered
 

T