VETcert is een Europees ‘Erasmus+’ project met als doelstelling een certificeringssysteem te ontwikkelen voor specialisten in het beheer van veteraanbomen. Het project zal certificaten ontwikkelen op twee niveaus: één op uitvoerend niveau (bv. uitvoerend boomverzorger/bosbeheerder) en één op adviserend of raadgevend niveau (bv. boomtechnisch raadgever)

De ontwerpversie van de Standaarden Veteraanbomenbeheer werden ontwikkeld op basis van de antwoorden op een vragenlijst die eerder dit jaar uitgestuurd werd, de gecombineerde expertise van de partners en enkele workshops. De finale versie van de standaarden zal de basis vormen voor de uiteindelijke beoordeling en certificering van specialisten in veteraanbomenbeheer.

Alle feedback op de ontwerpversie van de standaarden is welkom, om ons te helpen de finale versie te verbeteren. De consultatieronde loopt tot 31 januari 2018. De standaarden kunnen hier gevonden worden (onderstaande vragenlijst is in het Nederlands, maar de standaarden werden nog niet vertaald naar het Nederlands. Uiteraard zullen de finale versies wel naar het Nederlands vertaald worden): Adviserend niveau

Het staat je vrij om feedback te geven op één of beide standaarden, afhankelijk van je professionele kennis en ervaring. De onderstaande vragenlijst is voor het ADVISERENDE NIVEAU.

De standaarden zijn opgesplitst in 11 thema’s. Het volgnummer, de titel en de samenvatting staan bovenaan elk thema. Elk thema omvat één of meerdere omschrijvingen van wat de kandidaat verondersteld wordt te weten of kunnen. Deze omschrijvingen staat in de linker kolom. De middenkolom geeft meer gedetailleerd weer hoe een kandidaat kan aantonen dat hij/zij de nodige kennis of vaardigheid bezit en aan de standaard voldoet. In de rechterkolom staat meer uitleg of voorbeelden voor extra duiding.

Een topic waarna een (P) staat, is enkel opgenomen in de standaard voor het uitvoerende niveau (Practicing). Als er een (C) staat, is deze enkel opgenomen voor het adviserende niveau (Consulting). Topics waar niets gespecifieerd staat, zijn identiek voor beide niveaus. De meeste topics zijn in beide niveaus gelijkaardig, maar met een verschillend kennisniveau voor beide. In Thema 1 ‘Veteraanbomen: herkenning en waardering’ staat onder 1 iii) bijvoorbeeld hetzelfde topic, maar met een klein verschil in bewoording:

·         Voor het uitvoerende niveau is dat: “Identificeer veteraanbomen in verschillende vormen. (P)”

·         Voor het adviserende niveau is dat: “Identificeer veteraanbomen in verschillende vormen en omschrijf de belangrijkste vormen van veteraanbomen doorheen Europa. (C)”

Er zal een kwaliteitscontrole gebeuren van deze ontwerpversie van de standaarden door een externe boomtechnische expert. Op dit moment zijn we niet op zoek naar feedback over schrijffouten of grammaticale miskleunen. Deze worden er nog uitgehaald door externe lezers. Om het feedbackproces en de verwerking van de feedback te stroomlijnen, hebben we een vragenlijst  opgemaakt die ons zal helpen om te focussen op de onderdelen die moeten verbeterd worden. Er zijn twee vragen voor elk van de 11 thema’s. Als je geen feedback wil geven op alle thema’s, hoef je die uiteraard niet in te vullen. Als je nog bijkomende feedback hebt, kun je die op het einde van de vragenlijst aanvullen, of een van de projectpartners contacteren.

Deze Standaarden Veteraanbomenbeheer zijn het tweede van zes product van het VETcert project. In de volgende projectfases zal nog opleidingsmateriaal ontwikkeld worden en zal het certificerings- en examenproces ontwikkeld worden. Het project loopt nog tot Augustus 2019, waarna de certificering breed beschikbaar zal worden.

Als je graag op de hoogte gehouden wordt van toekomstige stappen in dit project, kun je in deze vragenlijst ook je contactgegevens achterlaten.

T