AIM is excited to announce that applications are open for the second round of the Rising Leaders Programme for Museums, Archives and Libraries in Wales. Closing date 5pm 17 August.

Mae AIM yn gyffrous i gyhoeddi bod yr ail gylch ceisiadau wedi agor ar gyfer Rhaglen Arweinwyr y Dyfodol i Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yng Nghymru. Dyddiad cau: 17 Awst 2022, 5yh. 

Question Title

* 1. Your details

Question Title

* 2. What do you hope to get from the Rising Leaders Programme? Please answer in no more than 100 words.
Beth ydych yn gobeithio cael o Raglen Arweinwyr y Dyfodol? Atebwch os gwelwch yn dda heb ddefnyddio mwy na 100 o eiriau.

Question Title

* 3. What will you bring to the programme? Please answer in no more than 100 words. 
Beth fyddwch yn cyfrannu at y rhaglen? Atebwch os gwelwch yn dda heb ddefnyddio mwy na 100 o eiriau.

Question Title

* 4. How would you like your career to progress in the next 10 years? Please answer in no more than 100 words. 
Sut y byddwch yn hoffi i’ch gyrfa ddatblygu dros y degawd nesaf? Atebwch os gwelwch yn dda heb ddefnyddio mwy na 100 o eiriau.

Question Title

* 5. How will your participation in the programme support your organisation? Please answer in no more than 100 words. 
Sut y bydd eich cyfranogaeth yn y rhaglen yn gymorth i’ch sefydliad? Atebwch os gwelwch yn dda heb ddefnyddio mwy na 100 o eiriau.

Question Title

* 6. Please list and explain what topics you would like to prioritise as part of the programme. Please answer in no more than 100 words.
Rhestrwch ac eglurwch pa bynciau yr hoffech eu blaenoriaethu fel rhan o’r rhaglen os gwelwch yn dda. Atebwch os gwelwch yn dda heb ddefnyddio mwy na 100 o eiriau.

Question Title

* 7. If you have you attended a leadership/management course before, please list names and dates here:
Os ydych wedi mynychu cwrs arweinyddiaeth/rheoli o’r blaen, rhestrwch yr enwau a’r dyddiadau yma os gwelwch yn dda: 

Question Title

* 8. Is there anything we can do to support your participation in the programme? 
Oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i gefnogi’ch cyfranogaeth yn y rhaglen? 

Question Title

* 9. Please give the details of someone from your organisation who supports your application to the programme: 
Rhowch fanylion rhywun o’ch sefydliad sydd yn cefnogi eich cais i’r rhaglen os gwelwch yn dda: 

Question Title

* 10. If there is anything else that you feel would be useful for us to know, please tell us here:
Os oes unrhyw wybodaeth arall a fydd yn ddefnyddiol i ni, rhowch fanylion yma os gwelwch yn dda: 

T