Question Title

* 1. Mae Anghydfod Diwydiannol Cenedlaethol NASUWT Cymru yn ymwneud â chyflogau, diffyg disgyblaeth gan ddisgyblion a llwyth gwaith. A fyddech chi'n rhoi'r canlynol yn nhrefn eu pwysigrwydd i chi yn eich ysgol os gwelwch yn dda (gan ystyried 1 fel y mwyaf pwysig a'r 3 y lleiaf pwysig).

Question Title

* 2. A fyddech chi'n barod i weithredu'n ddiwydiannol i symud yr anghydfod diwydiannol yn ei flaen?

  Byddwn Na fyddwn Ddim yn siŵr
Mynd ar streic
Gweithredu heb fynd ar streic

Question Title

* 3. Os byddwch chi'n pleidleisio dros fynd ar streic, bydd eich cyflogwr yn tynnu cyflog am fynd ar y streic genedlaethol ac ni fyddwch yn derbyn ad-daliad am hynny gan yr Undeb. Ydy hyn yn newid eich barn?

Question Title

* 4. Ym mha fath o ysgol ydych chi'n gweithio?

Question Title

* 5. Ymhle ydych chi'n gweithio?

Question Title

* 6. Ymhle ar yr ystod cyflog ar gyfer athrawon ydych chi'n derbyn cyflog ar hyn o bryd?

Question Title

* 7. Nodwch eich rhyw os gwelwch yn dda:

T