Pytania:

Czy znają Państwo krajowe przepisy dot. zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami
w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej (wprowadzone na podstawie dyrektywy 2010/32/EU) obowiązujące od 2013 roku?

Question Title

* 1. Czy znają Państwo krajowe przepisy dot. zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami
w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej (wprowadzone na podstawie dyrektywy 2010/32/EU) obowiązujące od 2013 roku?

Czy dokonali Państwo zmian w zakresie polityki dot. zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami od 2013 roku, by dostosować ją do krajowych przepisów i wytycznych?

Question Title

* 2. Czy dokonali Państwo zmian w zakresie polityki dot. zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami od 2013 roku, by dostosować ją do krajowych przepisów i wytycznych?

Czy zostało przeprowadzone specjalne szkolenie w zakresie ryzyka związanego
z zakażeniami krwiopochodnymi, zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami, prawidłowego stosowania narzędzi medycznych wyposażonych w mechanizmy chroniące przed zranieniem oraz zgłaszania przypadków zranień ostrymi narzędziami oraz działań, które należy podjąć, gdy dojdzie do zranienia?

Question Title

* 3. Czy zostało przeprowadzone specjalne szkolenie w zakresie ryzyka związanego
z zakażeniami krwiopochodnymi, zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami, prawidłowego stosowania narzędzi medycznych wyposażonych w mechanizmy chroniące przed zranieniem oraz zgłaszania przypadków zranień ostrymi narzędziami oraz działań, które należy podjąć, gdy dojdzie do zranienia?

Czy wobec wszystkich działań stwarzających ryzyko zranienia ostrym narzędziem medycznym podejmowana jest ocena ryzyka?

Question Title

* 4. Czy wobec wszystkich działań stwarzających ryzyko zranienia ostrym narzędziem medycznym podejmowana jest ocena ryzyka?

Czy w przypadku gdy wyniki oceny ryzyka wskazują na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami i/lub ryzyko zakażenia, podejmowane są działania w celu wyeliminowania zagrożenia lub ograniczenia go w jak największym stopniu, np. poprzez wyeliminowanie użycia ostrych narzędzi, gdy nie jest to konieczne oraz zapewnienie bezpiecznych narzędzi medycznych?

Question Title

* 5. Czy w przypadku gdy wyniki oceny ryzyka wskazują na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami i/lub ryzyko zakażenia, podejmowane są działania w celu wyeliminowania zagrożenia lub ograniczenia go w jak największym stopniu, np. poprzez wyeliminowanie użycia ostrych narzędzi, gdy nie jest to konieczne oraz zapewnienie bezpiecznych narzędzi medycznych?

Czy personel zawsze gdy jest to możliwe otrzymuje polecenie używania bezpiecznych narzędzi medycznych?

Question Title

* 6. Czy personel zawsze gdy jest to możliwe otrzymuje polecenie używania bezpiecznych narzędzi medycznych?

Czy wszystkie przypadki obrażeń spowodowanych ostrymi narzędziami są kontrolowane i rejestrowane?

Question Title

* 7. Czy wszystkie przypadki obrażeń spowodowanych ostrymi narzędziami są kontrolowane i rejestrowane?

Czy wszystkie powyższe środki zapobiegawcze mają również zastosowanie w przypadku, gdy Państwa organizacja zatrudnia osoby pracujące na własny rachunek, na umowę lub pracowników agencji.

Question Title

* 8. Czy wszystkie powyższe środki zapobiegawcze mają również zastosowanie w przypadku, gdy Państwa organizacja zatrudnia osoby pracujące na własny rachunek, na umowę lub pracowników agencji.

W jakim zakresie (procentowo) stosowano mechanizm zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w przypadku narzędzi wyposażonych w igły lub inne ostre elementy w podanych latach.

Question Title

* 9. W jakim zakresie (procentowo) stosowano mechanizm zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w przypadku narzędzi wyposażonych w igły lub inne ostre elementy w podanych latach.

W jakim zakresie (procentowo) stosowano mechanizm zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w przypadku narzędzi wyposażonych w igły lub inne ostre elementy w 2015 roku dla wymienionych kategorii narzędzi?

Question Title

* 10. W jakim zakresie (procentowo) stosowano mechanizm zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w przypadku narzędzi wyposażonych w igły lub inne ostre elementy w 2015 roku dla wymienionych kategorii narzędzi?

Proszę wskazać, które miejsca pracy obejmuje lub reprezentuje Państwa organizacja.

Question Title

* 11. Proszę wskazać, które miejsca pracy obejmuje lub reprezentuje Państwa organizacja.

T