Question Title

* 1. Oletteko tietoisia vuonna 2013 voimaan tulleista kansallisista säädöksistä, jotka koskevat terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla (direktiivin 2010/32/EU saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä)?

Question Title

* 2. Oletteko arvioineet terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä koskevat toimintalinjaukset uudelleen kansallisten säädösten ja ohjeiden perusteella vuoden 2013 jälkeen?

Question Title

* 3. Onko tarjolla erityiskoulutusta, joka koskee veren kautta tarttuviin infektioihin liittyviä riskejä, terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä, suoja-mekanismeilla varustettujen terävien lääketieteellisten instrumenttien oikeaa käyttöä ja terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ilmoittamista (tapaturman jälkeen suoritettavat toiminnot mukaan lukien)?

Question Title

* 4. Onko riskinarviointi tehty kaikista toiminnoista, joissa on mahdollista altistua teräville lääketieteellisille instrumenteille?

Question Title

* 5. Jos riskinarvioinnin tulosten perusteella ilmenee terävän instrumentin aiheuttaman tapaturman ja/tai infektion riski, eliminoidaanko riskit tai pienennetäänkö ne mahdollisimman matalalle tasolle, esimerkiksi luopumalla terävien instrumenttien tarpeettomasta käytöstä ja ottamalla käyttöön turvallisuusteknisiä lääketieteellisiä instrumentteja?

Question Title

* 6. Opetetaanko henkilöstöä käyttämään turvallisuusteknisiä lääketieteellisiä instrumentteja aina kun mahdollista?

Question Title

* 7. Kirjataanko ja selvitetäänkö kaikki terävien instrumenttien aiheuttamat tapaturmat?

Question Title

* 8. Koskevatko kaikki edellä mainitut toimenpiteet yhtä lailla tilanteita, jossa organisaationne käyttää itsenäisiä ammatinharjoittajia, sopimuskumppaneita tai välitystoimiston kautta saatavia työntekijöitä?

Question Title

* 9. Montako prosenttia jäljempänä mainittuna ajanjaksona käytetyistä, neulan tai muun terävän osan sisältävistä instrumenteista sisälsi suojamekanismin käytettävälle terävälle instrumentille altistumisen ehkäisemiseksi?

Question Title

* 10. Montako prosenttia vuoden 2015 aikana käytetyistä, neulan tai muun terävän osan sisältävistä instrumenteista sisälsi suojamekanismin seuraavissa laitekategorioissa?

Question Title

* 11. Minkä tyyppisiä työpaikkoja organisaatioonne kuuluu/organisaationne edustaa?

T