Oletteko tietoisia vuonna 2013 voimaan tulleista kansallisista säädöksistä, jotka koskevat terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla (direktiivin 2010/32/EU saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä)?

Question Title

* 1. Oletteko tietoisia vuonna 2013 voimaan tulleista kansallisista säädöksistä, jotka koskevat terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla (direktiivin 2010/32/EU saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä)?

Oletteko arvioineet terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä koskevat toimintalinjaukset uudelleen kansallisten säädösten ja ohjeiden perusteella vuoden 2013 jälkeen?

Question Title

* 2. Oletteko arvioineet terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä koskevat toimintalinjaukset uudelleen kansallisten säädösten ja ohjeiden perusteella vuoden 2013 jälkeen?

Onko tarjolla erityiskoulutusta, joka koskee veren kautta tarttuviin infektioihin liittyviä riskejä, terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä, suoja-mekanismeilla varustettujen terävien lääketieteellisten instrumenttien oikeaa käyttöä ja terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ilmoittamista (tapaturman jälkeen suoritettavat toiminnot mukaan lukien)?

Question Title

* 3. Onko tarjolla erityiskoulutusta, joka koskee veren kautta tarttuviin infektioihin liittyviä riskejä, terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä, suoja-mekanismeilla varustettujen terävien lääketieteellisten instrumenttien oikeaa käyttöä ja terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ilmoittamista (tapaturman jälkeen suoritettavat toiminnot mukaan lukien)?

Onko riskinarviointi tehty kaikista toiminnoista, joissa on mahdollista altistua teräville lääketieteellisille instrumenteille?

Question Title

* 4. Onko riskinarviointi tehty kaikista toiminnoista, joissa on mahdollista altistua teräville lääketieteellisille instrumenteille?

Jos riskinarvioinnin tulosten perusteella ilmenee terävän instrumentin aiheuttaman tapaturman ja/tai infektion riski, eliminoidaanko riskit tai pienennetäänkö ne mahdollisimman matalalle tasolle, esimerkiksi luopumalla terävien instrumenttien tarpeettomasta käytöstä ja ottamalla käyttöön turvallisuusteknisiä lääketieteellisiä instrumentteja?

Question Title

* 5. Jos riskinarvioinnin tulosten perusteella ilmenee terävän instrumentin aiheuttaman tapaturman ja/tai infektion riski, eliminoidaanko riskit tai pienennetäänkö ne mahdollisimman matalalle tasolle, esimerkiksi luopumalla terävien instrumenttien tarpeettomasta käytöstä ja ottamalla käyttöön turvallisuusteknisiä lääketieteellisiä instrumentteja?

Opetetaanko henkilöstöä käyttämään turvallisuusteknisiä lääketieteellisiä instrumentteja aina kun mahdollista?

Question Title

* 6. Opetetaanko henkilöstöä käyttämään turvallisuusteknisiä lääketieteellisiä instrumentteja aina kun mahdollista?

Kirjataanko ja selvitetäänkö kaikki terävien instrumenttien aiheuttamat tapaturmat?

Question Title

* 7. Kirjataanko ja selvitetäänkö kaikki terävien instrumenttien aiheuttamat tapaturmat?

Koskevatko kaikki edellä mainitut toimenpiteet yhtä lailla tilanteita, jossa organisaationne käyttää itsenäisiä ammatinharjoittajia, sopimuskumppaneita tai välitystoimiston kautta saatavia työntekijöitä?

Question Title

* 8. Koskevatko kaikki edellä mainitut toimenpiteet yhtä lailla tilanteita, jossa organisaationne käyttää itsenäisiä ammatinharjoittajia, sopimuskumppaneita tai välitystoimiston kautta saatavia työntekijöitä?

Montako prosenttia jäljempänä mainittuna ajanjaksona käytetyistä, neulan tai muun terävän osan sisältävistä instrumenteista sisälsi suojamekanismin käytettävälle terävälle instrumentille altistumisen ehkäisemiseksi?

Question Title

* 9. Montako prosenttia jäljempänä mainittuna ajanjaksona käytetyistä, neulan tai muun terävän osan sisältävistä instrumenteista sisälsi suojamekanismin käytettävälle terävälle instrumentille altistumisen ehkäisemiseksi?

Montako prosenttia vuoden 2015 aikana käytetyistä, neulan tai muun terävän osan sisältävistä instrumenteista sisälsi suojamekanismin seuraavissa laitekategorioissa?

Question Title

* 10. Montako prosenttia vuoden 2015 aikana käytetyistä, neulan tai muun terävän osan sisältävistä instrumenteista sisälsi suojamekanismin seuraavissa laitekategorioissa?

Minkä tyyppisiä työpaikkoja organisaatioonne kuuluu/organisaationne edustaa?

Question Title

* 11. Minkä tyyppisiä työpaikkoja organisaatioonne kuuluu/organisaationne edustaa?

T