Vragen om te beantwoorden:

Question Title

* 1. Bent u op de hoogte van nationale wetgeving met betrekking tot de preventie van prik- en snijaccidenten in de ziekenhuis- en gezondheidssector (ingevoerd na omzetting van de Richtlijn 2010/32/EU) die van kracht is sinds 2013?

Question Title

* 2. Heeft u, naar aanleiding van nationale wetgeving en richtlijnen, uw preventiebeleid ten aanzien van prik- en snijaccidenten sinds 2013 herzien?

Question Title

* 3. Wordt er specifieke training gegeven over de risico’s van door bloed overdraagbare infecties, het voorkomen van prik- en snijaccidenten, het correcte gebruik van medische hulpmiddelen met beschermende mechanismen en over het rapporteren van prik- en snijaccidenten, inclusief acties die ondernomen moeten worden in het geval van een verwonding?

Question Title

* 4. Is een risicobeoordeling opgemaakt voor elke activiteit waar een mogelijke blootstelling is aan een medisch scherp voorwerp?  

Question Title

* 5. Wanneer uit de risicobeoordeling blijkt dat het risico op verwondingen met een scherp voorwerp en/of een infectie bestaat, worden de risico’s in de mate van het mogelijke geëlimineerd of verlaagd, bijvoorbeeld door onnodig gebruik van scherpe voorwerpen te vermijden en door medische voorwerpen van een veiligheidsmechanisme te voorzien?

Question Title

* 6. Krijgt het personeel de instructie om waar mogelijk medische voorwerpen te gebruiken met een veiligheidsmechanisme?

Question Title

* 7. Worden alle prik- en snijaccidenten gerapporteerd en onderzocht?

Question Title

* 8. Zijn alle bovengenoemde maatregelen gelijkmatig van toepassing in situaties waar uw organisatie gebruik maakt van zelfstandig personeel, personeel in loondienst en personeel van een agentschap?

Question Title

* 9. Van de voorwerpen met een naald of een ander scherp onderdeel die gebruikt werden tijdens de hieronder bepaalde periode, welk percentage bevatte een veiligheidsmechanisme om blootstelling aan het scherpe voorwerp te voorkomen?

Question Title

* 10. Van de voorwerpen met een naald of een ander scherp onderdeel, welk percentage was in 2015 voorzien van een veiligheidsmechanisme in de volgende categorieën?

Question Title

* 11. Duid aan welke types werkplaatsen tot uw organisatie behoren

T