Question Title

* 1. Er du bekendt med national lovgivning vedrørende forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren (indført for at gennemføre direktiv 2010/32/EU) med virkning fra 2013?

Question Title

* 2. Har I revideret jeres politik vedrørende prævention af stikskader siden 2013 som følge af national lovgivning og vejledning?

Question Title

* 3. Gives der specifik uddannelse i risici forbundet med blodbårne infektioner, forebyggelse af stikskader, korrekt brug af medicinsk udstyr med beskyttelsesmekanismer mod stikskader og indberetning af stikskader, herunder handlinger, der skal iværksættes efter en skade?

Question Title

* 4. Udføres der risikovurderinger for alle aktiviteter, der indebærer potentiel eksponering for skarpe medicinske instrumenter?

Question Title

* 5. Når resultaterne af risikovurderingen afdækker en risiko for stikskader og/eller infektion, bliver risiciene så fjernet eller reduceret i det omfang, det er muligt, for eksempel ved at ophøre med unødvendig anvendelse af spidse eller skarpe instrumenter og anskaffe medicinsk udstyr med indbyggede beskyttelsesmekanismer?

Question Title

* 6. Bliver personalet instrueret i, at de i videst muligt omfang skal bruge medicinsk udstyr med indbyggede beskyttelsesmekanismer?

Question Title

* 7. Bliver alle stikskader registreret og undersøgt?

Question Title

* 8. Gælder alle ovennævnte tiltag også i situationer, hvor jeres organisation gør brug af selvstændige, kontraktansatte og vikarer?

Question Title

* 9. Hvor stor en procentdel af det udstyr med indbygget nål eller anden skarp genstand, der blev anvendt i nedenfor angivne periode, havde en indbygget beskyttelsesmekanisme for at forebygge eksponering for det skarpe instrument?

Question Title

* 10. Hvor stor en procentdel af udstyret med indbygget nål eller anden skarp genstand i følgende kategorier havde en indbygget beskyttelsesmekanisme?

Question Title

* 11. Angiv hvilke typer arbejdspladser, jeres organisation omfatter eller repræsenterer?

T