* 1. Er du bekendt med national lovgivning vedrørende forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren (indført for at gennemføre direktiv 2010/32/EU) med virkning fra 2013?

* 2. Har I revideret jeres politik vedrørende prævention af stikskader siden 2013 som følge af national lovgivning og vejledning?

* 3. Gives der specifik uddannelse i risici forbundet med blodbårne infektioner, forebyggelse af stikskader, korrekt brug af medicinsk udstyr med beskyttelsesmekanismer mod stikskader og indberetning af stikskader, herunder handlinger, der skal iværksættes efter en skade?

* 4. Udføres der risikovurderinger for alle aktiviteter, der indebærer potentiel eksponering for skarpe medicinske instrumenter?

* 5. Når resultaterne af risikovurderingen afdækker en risiko for stikskader og/eller infektion, bliver risiciene så fjernet eller reduceret i det omfang, det er muligt, for eksempel ved at ophøre med unødvendig anvendelse af spidse eller skarpe instrumenter og anskaffe medicinsk udstyr med indbyggede beskyttelsesmekanismer?

* 6. Bliver personalet instrueret i, at de i videst muligt omfang skal bruge medicinsk udstyr med indbyggede beskyttelsesmekanismer?

* 7. Bliver alle stikskader registreret og undersøgt?

* 8. Gælder alle ovennævnte tiltag også i situationer, hvor jeres organisation gør brug af selvstændige, kontraktansatte og vikarer?

* 9. Hvor stor en procentdel af det udstyr med indbygget nål eller anden skarp genstand, der blev anvendt i nedenfor angivne periode, havde en indbygget beskyttelsesmekanisme for at forebygge eksponering for det skarpe instrument?

* 10. Hvor stor en procentdel af udstyret med indbygget nål eller anden skarp genstand i følgende kategorier havde en indbygget beskyttelsesmekanisme?

* 11. Angiv hvilke typer arbejdspladser, jeres organisation omfatter eller repræsenterer?

T