Dotazy k zodpovězení:

Question Title

* 1. Jste si vědomi vnitrostátních právních předpisů týkajících se prevence poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních (zavedených k provádění směrnice 2010/32/EU) s platností od roku 2013?

Question Title

* 2. Revidovali jste od roku 2013 zásady prevence poranění ostrými předměty v důsledku vnitrostátních předpisů a pokynů?

Question Title

* 3. Poskytují se zvláštní školení o rizicích spojených s infekcemi krví, prevenci poranění ostrými předměty, správném používání zdravotnických přístrojů, která zahrnují mechanismy ochrany před ostrými předměty, a o nahlašování zranění ostrými předměty, včetně opatření, která mají být následně po zranění přijata?

Question Title

* 4. Probíhají posuzování rizik pro všechny aktivity, při kterých může dojít k potenciálnímu vystavení ostrému předmětu ve zdravotnictví?

Question Title

* 5. Pokud výsledky posouzení rizik odhalí nebezpečí poranění ostrými předměty a/nebo infekce, dojde k odstranění těchto rizik nebo jejich omezení v nejvyšší možné míře, například eliminací nadbytečného používání ostrých předmětů a poskytování zabezpečených zdravotnických přístrojů?

Question Title

* 6. Jsou zaměstnanci nabádáni, aby všude tam, kde je to možné, používali zabezpečené zdravotnické přístroje?

Question Title

* 7. Zaznamenávají se a vyšetřují všechna zranění ostrými předměty?

Question Title

* 8. Uplatňují se všechna výše uvedená opatření rovnocenně v situacích, kdy organizace využívá samostatně výdělečné pracovníky, smluvní nebo přechodné pracovníky?

Question Title

* 9. V případě zařízení obsahujících jehly nebo jiné ostré předměty, která se používala v níže uvedených obdobích, jaké procento bylo vybaveno bezpečnostním mechanismem, který zamezoval vystavení použitým ostrým předmětům?

Question Title

* 10. V případě zařízení, která obsahovala jehly nebo ostré předměty v roce 2015, jaké procento bylo vybaveno bezpečnostním mechanismem v následujících kategoriích zařízení?

Question Title

* 11. Uveďte prosím, jaké typy pracovišť se nachází ve vaší organizaci, nebo jsou jí zastupovány

T